choose language :
 
 
 
     
  SOMIC ผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับงานด้านต่าง ๆ อาทิ งานช่าง งานตกแต่งดูแลสวน งานตกแต่งดูแลบ้าน เป็นต้น  
 

 

SOMIC เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจด้านคุณภาพของ กลุ่มบริษัท สยามฮาร์ดแวร์ อินดัสตรี้ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกในด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ เครื่องมือประเภทต่าง ๆ โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ให้ท่านสามารถเลือกใช้งานได้ตามตวามต้องการ และเหมาะสมกับประเภทของงานต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า SOMIC แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่